Siltana

Tiimi

Tiimi

Kai Lindevall on lääkeaineopin dosentti. Hän on tehnyt mittavan työuran lääketeollisuudessa sekä isoissa yrityksissä että start up -projekteissa erityisesti lääkealaa ja teknologiaa yhdistävissä hankkeissa. Lindevall on Siltanan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Teemu Wilander on kokenut ohjelmistoalan yrittäjä. Viimeisimmät hänen johtamansa yritykset ovat keskittyneet virtuaalitodellisuuden sekä AR/VR-teknologioiden hyödyntämiseen liiketoimintasovelluksissa. Siltanassa hän vastaa tuotekehitystiimistä sekä operatiivisesta johtamisesta.

 

Sandra Hänninen on New Jerseystä kotoisin oleva, väitellyt lääkealan regulaatioiden  ammattilainen, jolla on kokemusta lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Hän on vastannut regulaatio-suunnitelmien laatimisesta, laadunhallintajärjestelmän perustamisesta ja kliinisten tutkimusten suunnittelusta CE-hyväksyntää varten. Siltanassa Hänninen keskittyy laatupäällikön sekä säännöstemukaisuudesta vastaavan henkilön tehtäviin, laadun- ja projektinhallintaan sekä brändin identiteetin luomiseen.

Teemu Itkonen on käyttäjän näkökulmasta maailmaa tarkasteleva käyttöliittymä- ja kokemussuunnittelija. Hänellä on kokemusta brändikehityksestä ja visuaalisesta suunnittelusta sekä terveyspelihankkeista ja projektimuotoilusta. Siltanassa Itkosen tehtäviin kuuluu brändäys, markkinoinnin suunnittelu, tuotteiden muotoilu (GUI- & UX-suunnittelu) sekä tuotekehityksen koordinointi.

Aaro Turunen on 3D-mallintaja ja animaattori. Hän on virtuaali- ja lisättyyn todellisuuteen, puhelinsovelluksiin ja opetuspeleihin painottunut ohjelmoija, pelisuunnittelija ja tekninen taiteilija. Siltanassa Turusen tehtäviin kuuluu mobiilisovelluksen tekninen toteutus Android- & iOS-alustoille.

 

Hallituksen jäsenet ja asiantuntijat / neuvonantajat

Erkki Soini on analytiikkaan, mallintamiseen ja datan avulla tapahtuvaan lisäarvon tuottamiseen orientoitunut terveystaloustieteilijä, jolla on laaja kokemus liiketoiminnan käynnistämisestä ja menestyksekkäästä johtamisesta sekä lääketeollisuusyhteistyöstä. Soini on kansainvälisesti palkittu terveystalous, vaikuttavuustutkimus ja tiedonlouhinta tieteenalan sisällöntuottaja ja hän on toiminut mm. käypä hoito -asiantuntijana. Siltanassa hän vastaa osaltaan datan sisällöstä, tiedon tuotannon johtamisesta, myynnistä ja markkinoinnista.

 

Janne Martikainen on lääketaloustieteen professori (UEF). Hänellä on laaja kokemus RWD-hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä palveluiden ja tuotteiden kaupallistamisesta. Martikainen on kirjoittanut lukuisia kansainvälisiä lääkealan julkaisuja ja hänellä on mittava sidosryhmäverkosto. Siltanassa Martikainen vastaa osaltaan yliopistoyhteistyöstä, RWD-hankkeiden suunnittelusta sekä osallistuu myyntiin ja markkinointiin.

 

Jan-Petteri Hakoluoto on ohjelmistoarkkitehtuurien, ohjelmoinnin ja tekoälyn ammattilainen. Hän on palkittu terveyspelien kehittäjä. Hakoluodolla on laaja tekninen osaaminen ja kokemus teknologiayritysten toiminnan käynnistämisestä ja saattamisesta vakaaksi liiketoiminnaksi. Siltanassa Hakoluoto valvoo erityisesti sovelluskehittämiseen ja tietoturvaan liittyviä asioita.